UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 615, 17 februari 2021

OBS. På grund av Uppsala universitets rektorsbeslut genomförs kommande högre och övriga seminarier samt kollokvier via Zoom fram till minst den 31 maj. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

17 FEBRUARI. Fanny Pérez Aronsson: Att skapa trygga rum: affekt som resurs i görandet av gemenskap. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
24 FEBRUARI. Elena Brandenburg. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
3 MARS. Tiina Pitkäjärvi: Slutventilering. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
10 MARS. Hanna Åkerström. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
17 MARS. Anne Palmér. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
24 MARS. Carin Östman & David Håkansson. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
7 APRIL. Anna Horn. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
14 APRIL. Maria Lim Falk. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
21 APRIL. Josefin Lindgren. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
28 APRIL. Anna W Gustafsson. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

25 FEBRUARI. Fornnordisterna. Heimir Pálsson. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
3 MARS. ENES. Jens Heimdahl, Anna Andreasson Sjögren och Matti Wiking Leino. Plats: Zoom, kl. 18.00-20.00. Läs mer här.
8 MARS. Samtalslabb. Emma Abrahamsson: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Emma Abrahamsson senast den 5/3. Läs mer här.
17 MARS. West Norse and East Norse Manuscripts in the Digital Age. Plats: Zoom, kl. 16.00-20.00. Register here to recieve the Zoom-link. Click here for more information.
22-23 MARS. The 4th Name Research Meeting. This meeting addresses the following topic: Personal Names in Motion: name changes, names in contact (adaptations, assimilations) and names of minorities (stigmatization, ways of deprivation of names). Contact Damaris Nuebling or Mirjam Schmuck for more information.
25 MARS. Fornnordisterna. Henrik Williams, Eiríksmál. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
14 APRIL. ENES. Linda Qviström. Plats: Zoom, kl. 18.00-20.00. Läs mer här.
15 APRIL. Fornnordisterna. Lasse Mårtensson och Veturliði Óskarsson, Uppenbarelseboken på fornsvenska och fornisländska. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
20 APRIL. TID-kollokviet. Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög. Plats: Zoom/Engelska parken, kl. 13.15-15.00. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Läs mer här.
 • 16-17 september 2021. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Då vi längtar efter att ses på riktigt kommer konferensen i det fall att spridningen av covid-19 kvarstår till sommaren, skjutas upp till hösten 2022. Detta meddelas i sådana fall den 9 augusti, då inlämning av abstrakt öppnar. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Universitetslektor i svenskämnets didaktik med inriktning mot språk och/eller litteratur. Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 1/3-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 1/3-2021. Ansök här.
 • Professor i nordiska språk. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 31/3-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska som andraspråk. Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 15/4-2021. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.
 • Dobson, James E.: Criticl Digital Humanities. The Search for a Methodology. The university of Illinois, 2019.
 • Hårstad, Stian, Lohndal, Terje och Mæhlum, Brit: Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie.Oslo, 2017.
 • James E. Knirk & Henrik Williams (red.): Futhark. International Journal of Runic Studies. Vols. 9-10. Uppsala/Oslo, 2020.
 • Thyberg, Kajsa: Det-konstruktioner i bruk. En systematisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020.
 • Walldén, Robert: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Lund, 2020.
 • Norlund Shaswar, Annika och Wedin, Åsa: Språkdidaktik för sfi: Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund, 2020.
 • Bjornvand, Harald och Lindeman, Fredrik Otto: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Tredje utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 2000-2019. Oslo, 2019.
 • Kaya, Anna: Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras? Stockholm, 2020.
 • Sävborg, Daniel, Asu, Eva Liina och Laanemets, Anu (red.): Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. Nordistica Tartuensia No. 21. University of Tartu, 2020.
 • Collberg, Philippe: Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lunds universitet. Lund, 2020.

Senast uppdaterad: 2021-02-17