UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 610, 18 november 2020

OBS. På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer för Uppsala län genomförs kommande högre seminarier via Zoom. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

25 NOVEMBER. Natalia Ganuza & Maria Rydell: Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska perspektiv på svensk samtidslitteratur. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
2 DECEMBER. Rickard Jonsson: Humor på allvar. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00
9 DECEMBER. Constanze Ackermann-Boström: ”Jag tycker det är fruktansvärt att min syster heter Olga” – Namn och identitet bland unga rysslandstyskar. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
16 DECEMBER. Jack Fägrell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

23 november. Samtalslabb. Fabiola Stein: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.00. Arbetsspråk engelska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Fabiola Stein senast den 20/11 om du vill delta. Läs mer här.
30 november. Samtalslabb. Maria Johansson: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via zoom. Anmäl dig genom att mejla Maria Johansson senast den 27/11. Läs mer här.
3 december. Lansering av forskningsplattformen Runor. Plats: Geijerssalen 6-1023 (Engelska parken) & Zoom, kl. 15.15-17.00. Läs mer här.
7 december. Samtalslabb. Therese Åhlvik: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via zoom. Anmäl dig genom att mejla Therese Åhlvik senast den 27/11. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens. Deltagande sker antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Läs mer här.
 • 26-27 november. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
 • 4 december. LCT Nordic (4b) – digital workshop. Nätverket LCT Nordics fjärde workshop var planerad att hållas i Köpenhamn våren 2020, men fick ställas in p.g.a. pandemin. I stället genomförs fredagen den 4 december en endags workshop i digital form, avsedd att ge forskare intresserade av LCT (Legitimation Code Theory) chans att lägga fram material, pågående arbete och resultat för diskussion. Workshoppen inleds med en plenarföreläsning av PhD Erika Matruglio, University of Woolongong, under titeln ”I’ve got the power: how LCT will change your life”. Sista dag för anmälan med presentation av pågående projekt är 15 november. Sista dag för anmälan med deltagande i hela eller delar av workshoppen är 3 december. Läs mer här.
 • 4-5 februari 2021. Grammatik i fokus. För trettiofemte gången anordnas symposiet GRAMMATIK I FOKUS av Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet. På grund av den rådande pandemin kommer symposiet att ske online. Liksom tidigare år kan föredrag beröra grammatiska fenomen och teorier inom många områden, t.ex. teoretisk grammatik, språkundervisning, barnspråk, psykolingvistik, enskilda språk, språkhistoria, typologi, datalingvistik. Föredragen hålls på skandinaviska eller engelska. Antalet föredrag är begränsat till 16. Abstract (1 sida) sänds per e-post till Arthur Holmer senast 14 januari 2020.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Its main goals are to create and strengthen connections between researchers working on different languages, with different methodological and theoretical approaches. Läs mer här.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.

NYHETER I KORTHET

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021. När Svenska Akademien nu utlyser 2021 års två stipendier skall en av dem delas ut till en postdoktoral språkvetare som skall ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång. Läs mer här.

Vetenskapsrådet har tilldelat Carin Östman och David Håkanssons projekt "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830-1930" ett treårigt projektbidrag. Lasse Mårtensson och Veturliði Óskarsson tilldelades ett tidskriftsbidrag för Isländska sällskapets årsbok Scripta Islandica.

Uppsala universitet har nominerat Alexandra Petrulevich från Institutionen för nordiska språk till Pro Futura Scientia XV: Ett nationellt spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap för särskilt lovande forskare bortom det postdoktorala stadet.

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Professor i svenska språket. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 30/11-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Högskolan Dalarna. Sista ansökningsdag 23/11-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 30/11-2020. Ansök här.
 • Utredare vid ortnamnnssektionen. Lantmäteriet, Gävle. Sista ansökningsdag 4/12-2020. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.
 • Dobson, James E.: Criticl Digital Humanities. The Search for a Methodology. The university of Illinois, 2019.
 • Hårstad, Stian, Lohndal, Terje och Mæhlum, Brit: Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie.Oslo, 2017.
 • James E. Knirk & Henrik Williams (red.): Futhark. International Journal of Runic Studies. Vols. 9-10. Uppsala/Oslo, 2020.
 • Thyberg, Kajsa: Det-konstruktioner i bruk. En systematisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020.
 • Walldén, Robert: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Lund, 2020.
 • Norlund Shaswar, Annika och Wedin, Åsa: Språkdidaktik för sfi: Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund, 2020.
 • Bjornvand, Harald och Lindeman, Fredrik Otto: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Tredje utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 2000-2019. Oslo, 2019.
 • Kaya, Anna: Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras? Stockholm, 2020.
 • Sävborg, Daniel, Asu, Eva Liina och Laanemets, Anu (red.): Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. Nordistica Tartuensia No. 21. University of Tartu, 2020.
 • Collberg, Philippe: Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lunds universitet. Lund, 2020.