UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 598, 18 mars 2020

OBS. Under rådande situation, ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium då seminarier och liknande kan, med kort varsel, framflyttas, ställas in eller hållas på distans.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER
Obs. Flyttat till 10 juni. (1 APRIL.) Matilda Edgren, Therese Landh och Mikael Tsiouris: Presentation av respektive avhandlingsprojekt. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
8 APRIL. Johanna Salomonsson: Språklig variation i nationella prov från åk 6 – en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
Inställt. 15 APRIL. Rebecca Barnes: Titel meddelas senare. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
Obs nytt datum. 15 APRIL. (25 MARS). Anna Lindström: Om konsten att balansera olika typer av underlag i sociala beslutsprocesser: Exempel från en samtalsanalytisk studie av läkar-patientbesök i primärvården. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
22 APRIL. Michael Dunn: The project "1000 years of language contact: convergence and divergence on Gotland”. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
29 APRIL. Ellen Bijovet: Attityder till spår av andra språk i svenskan – en rapport från Språkrådet. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
Inställt. 18 mars. ENES-114. Jennifer Hemphill: Weather Magic in the Nordic Middle Ages. Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal. kl. 18.15-20.00.
Inställt och framflyttat till hösten. 26 mars. Årsmöte med Sällskapet för svensk dialektologi. Föredrag av prof. em. Lars-Gunnar Andersson, Göteborgs universitet: "Har göteborgskan en egen grammatik?". Plats: Ihresalen. kl. 18.15. Postseminarium.
Inställt. 2 april. Runråd 102. Tristan Mueller-Vollmer berättar om sitt avhandlingsprojekt: Personal Names on Swedish Viking Age Runestones. Plats: 16-2041. kl. 16.15-18.00.
28 april. TID-kollokvium. Workshop om forskningsanknytning i undervisningen. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 13.15-15.00.
12 maj. TID-kollokvium. Yvonne Hallesson m.fl. Förväntningar på elevers kritiska textkompetens i nationella läsförståelseprov. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 13.15-15.00

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • Inställt och framflyttat till hösten 2020 (se information i kalendariet och på konferenshemsidan) 23 mars. Tåtar och trådar. Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk ett endagssymposium om fornisländsk kortprosa, så kallade þættir eller tåtar på svenska till minne av Jan Axelson. Läs mer här.
 • 23-24 april. ASLA-symposiet 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Läs mer här. (Kan komma att hållas digitalt).
 • Inställt. 5 maj. Språkrådsdagen i Stockholm. Läs mer här.
 • 14-15 maj. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med  underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Läs mer här.
 • Inställt. 27-28 maj. Sextonde Nordiska Barnspråkssymposiet vid Linköpings universitet. Läs mer här.
 • 8-9 juni. Forum för Textforskning 15 vid Högskolan i Dalarna. Temat för konferensen är "land och stad" och tre plenarföreläsare kommer att belysa temat ur olika perspektiv. Läs mer här. 
 • 15-17 juni. 12th International Conference of Nordic and General Linguistics vid Oslo universitet. Läs mer här. 
 • 21-23 oktober. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 25 september. 
 • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Läs mer här.   
 • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. 
 • 18-20 november. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. The conference focuses on discourse and interaction. Läs mer här
 • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens I Stockholm. Läs mer här.

LEDIGA JOBB

 • Språkcoach. Swedish for professionals. Ansök här.
 • Utredartjänst. Lantmäteriet. Ansök här (Senast 23 mars).

NY LITTERATUR
Wallqvister, Camilla: På andra sidan vägen. Stockholm, 2012. (Lättläst)
Eriksson Sandberg, Moa: Årets semla. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ajvide Lindqvist, John: Vårt blod. Våra ben. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Fredriksson, Anna: Resväskan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Sten, Camilla & Sten, Viveca: Långhelgen. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Bäck, Madeleine: Lådan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Forss, Lina: Inte någon som du. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ask, Eva: Hotell Harmoni. Stockholm, 2016. (En lätt pocket)
Elmeroth, Elisabeth: Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund, 2018.
Illman, Ruth & Nynäs, Peter: Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv. Lund, 2017.