UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 605, 9 september 2020

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium. Under hösten genomförs högre seminarier på plats med möjlighet till passivt deltagande via Zoom (undantaget seminarium med sekretessbelagt material). Erfarenheter från vårens seminarier visar att det är svårt att praktiskt genomföra möten där vissa är på plats i lokalen och andra deltar via Zoom. Vi vill ändå möjliggöra för dem som så önskar att via Zoom ta del av högre seminarier. Deltagare via Zoom kan dock inte ställa frågor eller delta i diskussioner.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER
9 SEPTEMBER. Klara Bertils: Feber och temperaturmätning i interaktion. Rapport från ett avhandlingsarbete. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
16 SEPTEMBER. Oliver Blomqvist. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
23 SEPTEMBER. Memet Aktürk Drake och Karin Borevi. 16-0043. kl. 14.15-16.00.
30 SEPTEMBER. Anna Lindström. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
7 OKTOBER. Maria Johansson. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
14 OKTOBER. Veturliði Óskarsson. Plats: 6-0022. kl. 14.15-16.00.
21 OKTOBER. Martina Zachiu. Plats: 7-0042. kl. 14.15-16.00.
28 OKTOBER. Sonja Entzenberg. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
4 NOVEMBER. Adrian Sangfelt. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
11 NOVEMBER. Per Klang. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
1 september. TID-kollokviet. Saga Bendegard, Yvonne Hallesson och Martina Zachiu: Förväntningar på elevers kritiska läskompetens i nationella läsförståelseprov. Plats: Zoom & Widmark-rummet 16-2040 (Engelska parken), kl. 13.15-15.00. Läs mer här

14 september. Samtalslabb. Anna Lindström: Datasession. Plats: Tupprummet 14-340 (Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här

15 september. TID-kollokviet. Anna Lindström: Analys av nationella beslutsstöd till behandlande läkare angående provtagning som del av medicinsk bedömning. Plats: Widmark-rummet 16-2040 (Engelska parken) & Zoom, kl. 13.15-15.00. Läs mer här

21 september. Samtalslabb. Maria Johansson: Datasession. Plats: 16-1058 (Engelska parken), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här

28 september. Samtalslabb. Marie Flinkfeldt och Helena Tegler: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340 (Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här

DISPUTATION
Hanna Åkerström disputerar på avhandlingen Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar. Disputationen äger rum i Ihresahlen (21-0011, Engelska parken) den 18 september, kl. 10.15-12.00 och opponent är docent Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet. Antalet platser i Ihresalen är begränsat till 50. Om trängsel skulle uppstå kan disputationen också följas via länk i sal 1-1077. Observera att campus Engelska parken är låst under rådande pandemi men att dörren med adress Thunbergsvägen 3J hålls öppen under disputationen.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

  • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Konferensen genomförs via Zoom. Sista dag för anmälan till konferensen med föredrag är 1 september. Sista dag för anmälan utan föredrag är 1 oktober. Läs mer här.
  • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. Konferensen genomförs digitalt. Sista dag för anmälan är 28 september. Läs mer här.
  • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens. Deltagande sker antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Läs mer här.
  • 26-27 november. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
  • 14-16 april 2021. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 15 mars 2021.
  • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
  • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.

LEDIGA JOBB

  • Doktorand i nordiska språk. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 30/9-2020. Ansök här.
  • Doktorand i nordiska språk. Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag 1/10-2020. Ansök här.
  • Doktorand i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag 1/10-2020. Ansök här.

NY LITTERATUR
Hodge, Robert & Kress, Gunther: Social semiotics. Cambridge, 1988.
Jünger, Ernst: The Forest Passage. Candor, NY, 2013.
Liljeqvist, Björn: Plugga smartare. Lund, 2019.
Fairclough, Norman: Media discourse. London, 1995.
Bell, Allan & Garrett Peter (red.): Approaches to media discourse. Oxford, 1998.
Gibbons, Pauline och Aldén, Kristina (övers.): Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Femte upplagen. Lund, 2018.
Söderlund, Petra (red.): Phosphoros 1812 -  1813. Svenska Vitterhetssamfundets Faksimilutgåvor 3:3 (medlemsbok). Stockholm, 2019.
Andersson, Roger (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 5. Runica et Mediævalia, Editiones 14. Stockholm, 2020.
Halliday, M. A. K. & Ruqaiya, Hasan: Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Andra upplagan. Oxford, 1989.
Liepe, Lena: Reliker och relikbruk i det medeltida Norden.  (Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 11.) Stockholm, 2020.
Lovén, Christian: Det medeltida Sverige. Band 2. Södermanland: 7 Åkers härad och Strängnäs stad. (DMS 2:7)
Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl: Rivstart (B2 + C1 Textbok). Stockholm, 2017.