UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 603, 29 maj 2020

OBS. Under rådande situation, ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium då seminarier och liknande kan, med kort varsel, framflyttas, ställas in eller hållas på distans.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER
3 JUNI. Björn Melander: ”Inte antingen eller, utan en mosaik av möjligheter” – svenskan som EU-språk 20 år senare. Plats: Via ZOOM. kl. 14.15-16.00. kl. 14.15-16.00.
10 JUNI. Matilda Edgren, Therese Landh och Mikael Tsiouris: Presentation av sina respektive avhandlingsprojekt. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
 

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

  • 21-23 oktober. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 25 september. 
  • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Läs mer här.   
  • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. 
  • 18-20 november. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. The conference focuses on discourse and interaction. Läs mer här
  • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens I Stockholm. Läs mer här.
  • 26-27 november, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
  • 26-27 november. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. SAOB:s halvdagsseminarium anordnas i ordboksredaktionens lokaler dagen före konferensen, dvs. 25 november 2020. Läs mer här.

LEDIGA JOBB

  • Universitetslärare i svenska. Åbo Akademi. Ansök här. Sista ansökningsdag 3/6-2020.


STIPENDIER

NY LITTERATUR
Wallqvister, Camilla: På andra sidan vägen. Stockholm, 2012. (Lättläst)
Eriksson Sandberg, Moa: Årets semla. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ajvide Lindqvist, John: Vårt blod. Våra ben. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Fredriksson, Anna: Resväskan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Sten, Camilla & Sten, Viveca: Långhelgen. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Bäck, Madeleine: Lådan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Forss, Lina: Inte någon som du. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ask, Eva: Hotell Harmoni. Stockholm, 2016. (En lätt pocket)
Elmeroth, Elisabeth: Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund, 2018.
Illman, Ruth & Nynäs, Peter: Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv. Lund, 2017.