UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 608, 21 oktober 2020

OBS. På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer för Uppsala län genomförs det kommande högre seminariet via Zoom. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

21 OKTOBER. Martina Zachiu: Dimensionalitet i läsprov. Presentation av ett avhandlingsprojekt. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
28 OKTOBER. Sonja Entzenberg. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
4 NOVEMBER. Adrian Sangfelt. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
11 NOVEMBER. Per Klang. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
18 NOVEMBER. Johan Hedberg. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
25 NOVEMBER. Natalia Ganuza & Maria Rydell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
2 DECEMBER. Rickard Jonsson. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00
9 DECEMBER. Constanze Ackermann-Boström: ”Jag tycker det är fruktansvärt att min syster heter Olga” – Namn och identitet bland unga rysslandstyskar. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
16 DECEMBER. Jack Fägrell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

20-21 oktober. 3rd Name Research Meeting. Plats: Zoom. Please note: Due to the rising cases of covid-19 in Uppsala and a new travel warning issued by the German government, the meeting will be organized remotely. Please contact Mirjam Schmuck to receive the Zoom credentials. Läs mer här.

26 oktober. Samtalslabb. Helen Melander: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340 (Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.

2 november. Samtalslabb. Maria Johansson: Datasession. Plats: 16:1058 (Engelska parken), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.

9 november. Samtalslabb. Helen Melander: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340 (Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.

10 november. TID-kollokviet. Gustav Bockgård: Datasession om material från intervjuer med hemlösa kvinnor. Plats: Widmark-rummet 16-2040 (Engelska parken) & Zoom, kl. 13.15-15.00. Läs mer här.

3 december. Lansering av forskningsplattformen Runor. Plats: Geijerssalen 6-1023 (Engelska parken) & Zoom, kl. 15.15-17.00. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Konferensen genomförs via Zoom. Sista dag för anmälan till konferensen med föredrag är 1 september. Sista dag för anmälan utan föredrag är 1 oktober. Läs mer här.
 • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. Konferensen genomförs digitalt. Sista dag för anmälan är 28 september. Läs mer här.
 • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens. Deltagande sker antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Läs mer här.
 • 26-27 november. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
 • 4 december. LCT Nordic (4b) – digital workshop. Nätverket LCT Nordics fjärde workshop var planerad att hållas i Köpenhamn våren 2020, men fick ställas in p.g.a. pandemin. I stället genomförs fredagen den 4 december en endags workshop i digital form, avsedd att ge forskare intresserade av LCT (Legitimation Code Theory) chans att lägga fram material, pågående arbete och resultat för diskussion. Workshoppen inleds med en plenarföreläsning av PhD Erika Matruglio, University of Woolongong, under titeln ”I’ve got the power: how LCT will change your life”. Sista dag för anmälan med presentation av pågående projekt är 15 november. Sista dag för anmälan med deltagande i hela eller delar av workshoppen är 3 december. Läs mer här.
 • 14-16 april 2021. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 15 mars 2021.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Its main goals are to create and strengthen connections between researchers working on different languages, with different methodological and theoretical approaches. Läs mer här.

LEDIGA JOBB

 • Professor i svenska språket. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 30/11-2020. Ansök här.
 • Doktorand i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket. Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 25/10-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket (mot förskollärarutbildning). Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 2/11-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket (mot ämneslärarutbildning). Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 2/11-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket (mot grundlärarutbildning 4-6). Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 2/11-2020. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska språket (mot grundlärarutbildning förskoleklass till årskurs tre). Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 2/11-2020. Ansök här.

NY LITTERATUR

Losquiño, Irene Garcia, Sundqvist, Olof och Taggart Declan (red): Making the profane sacred in the viking age. Turnhout, 2020.
Thunberg, Lena: Språkgrunden. Lund, 2018.
Denscomcombe, Martyn (översättning Larsson, Per): Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan. Lund: 2018.
Cummins, Jim (övers: Wadensjö, Patricia): Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm, 2017.
Herlitz, Gillis: Svenskar: Hur vi är och varför. Stockholm, 2003.
Haraldsson, Peter: Retorik inför publik - konsten att övertyga. Stockholm, 2019.
Hällström, Gunnar och Zalcmanis, Ieva: Andra övningsboken i svensk grammatik. Första upplagan, nionde tryckningen. Stockholm, 1996.
Zola Christensen, Robert: Dansk - nabosprog og fremmedsprog. Tredje upplagan. Lund, 2017.
Hjort, Ebba (huvudred.): Dansk sproghistorie. Bind 3. Bøjning og bygning. Aarhus, 2019.
Nimb, Sanni (hovedred): Den Danske Begrebsordbog. 1 udgave, 4 oplag. Det Damsle Sprog- og Litteraturselskab, 2015.
Skagenborg, Christina: Sammansatta ord. Tematisk övningsbok. Lund, 2007.