UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 613, 20 januari 2021

OBS. På grund av Uppsala universitets rektorsbeslut genomförs kommande högre och övriga seminarier samt kollokvier via Zoom fram till minst den 22 mars. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

27 JANUARI. Gunnar Norrman: Fonologisk behärskning i första- och andraspråket hos utlandsadopterade. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
3 FEBRUARI. Staffan Fridell. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
10 FEBRUARI. Gustaf Skar. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
17 FEBRUARI. Fanny Pérez Aronsson. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
24 FEBRUARI. Elena Brandenburg. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
3 MARS. Tiina Pitkäjärvi: Slutventilering. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
10 MARS. Hanna Åkerström. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
17 MARS. Anne Palmér. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
24 MARS. Carin Östman & David Håkansson. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
7 APRIL. Anna Horn. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

25 JANUARI. Samtalslabb. Therese Åhlvik: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Therese Åhlvik senast den 21/1. Läs mer här.
15 FEBRUARI. Samtalslabb. Helena Tegler: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk engelska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Helena Tegler senast den 12/2. Läs mer här.
8 MARS. Samtalslabb. Emma Abrahamsson: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Emma Abrahamsson senast den 5/3. Läs mer här.
22-23 MARS. The 4th Name Research Meeting. This meeting addresses the following topic: Personal Names in Motion: name changes, names in contact (adaptations, assimilations) and names of minorities (stigmatization, ways of deprivation of names). Contact Damaris Nuebling or Mirjam Schmuck for more information.
20 APRIL. TID-kollokviet. Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög. Plats: Zoom/Engelska parken, kl. 13.15-15.00. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 2-3 februari 2021. 11th edition of Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2021a), held in Gjakova “Fehmi Agani” University. ECLSS is an international academic conference that seeks to provide a forum for the presentation and discussion in the field of social sciences. This year the conference will happen in ONLINE platform. All registered and presented papers will be published in an ‘Online Proceedings Book‘ with an ISBN number assigned. The publication will also be available as e-document on the web site. Läs mer här.
 • 4-5 februari 2021. Grammatik i fokus. För trettiofemte gången anordnas symposiet GRAMMATIK I FOKUS av Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet. På grund av den rådande pandemin kommer symposiet att ske online. Liksom tidigare år kan föredrag beröra grammatiska fenomen och teorier inom många områden, t.ex. teoretisk grammatik, språkundervisning, barnspråk, psykolingvistik, enskilda språk, språkhistoria, typologi, datalingvistik. Föredragen hålls på skandinaviska eller engelska. Antalet föredrag är begränsat till 16. Abstract (1 sida) sänds per e-post till Arthur Holmer senast 14 januari 2020.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.

NYHETER I KORTHET

Ellen Bijvoet har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program för projektet Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige. Projektet genomförs i samarbete med Språkrådet och syftar till att belysa attitydförändringar över tid.

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Universitetslektor i svenskämnets didaktik med inriktning mot språk och/eller litteratur. Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 1/3-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska som andraspråk. Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 15/4-2021. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.
 • Dobson, James E.: Criticl Digital Humanities. The Search for a Methodology. The university of Illinois, 2019.
 • Hårstad, Stian, Lohndal, Terje och Mæhlum, Brit: Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie.Oslo, 2017.
 • James E. Knirk & Henrik Williams (red.): Futhark. International Journal of Runic Studies. Vols. 9-10. Uppsala/Oslo, 2020.
 • Thyberg, Kajsa: Det-konstruktioner i bruk. En systematisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020.
 • Walldén, Robert: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Lund, 2020.
 • Norlund Shaswar, Annika och Wedin, Åsa: Språkdidaktik för sfi: Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund, 2020.
 • Bjornvand, Harald och Lindeman, Fredrik Otto: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Tredje utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 2000-2019. Oslo, 2019.
 • Kaya, Anna: Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras? Stockholm, 2020.
 • Sävborg, Daniel, Asu, Eva Liina och Laanemets, Anu (red.): Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. Nordistica Tartuensia No. 21. University of Tartu, 2020.
 • Collberg, Philippe: Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lunds universitet. Lund, 2020.

Senast uppdaterad: 2021-01-20