Institutionen för nordiska språk

E-postadresser:

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se

studievagledningen@nordiska.uu.se
Telefonnummer till studievägledningen: 471 1276

Behörighetsgivande utbildning i svenska:
behorighetsgivande@nordiska.uu.se

Swedish for Academics:
swedish@nordiska.uu.se

Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se

Administratör för Basic Swedish, Swedish for Academics, Behörighetsgivande utbildningar och Tisus: Malin Hänström 471 1292

Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Simon Karlin Björk 471 3404

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Professor Margareta Svahn

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2,
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1271
E-post: info@nordiska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Projektledare: Stina Laursen, 018-471 37 29

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H, hus 9 plan1.,
Postadress: Box 527, 75120 Uppsala

Språkverkstaden

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1288
E-post: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Föreståndare:

Kursadministration: