Nordiska språk sedan 1859

Varje år utbildar Institutionen för nordiska språk 1500 studenter i svenska och i de andra nordiska språken.

Styrelse och styrdokument

Vår ledningsstruktur
Informationsbladet UPP-NOS

Nordiska språk i Uppsala sedan 1859

1859 inrättades en professur i nordiska språk vid Uppsala universitet. Idag är vi en stor institution med omkring hundra anställda lärare, forskare och administratörer. Varje termin läser mer än tusen studenter hos oss. Här kan man studera nordiska språk ur flera olika aspekter. Svenska språket står i centrum för institutionens undervisning och forskning, men vi ger även kurser i danska, norska och isländska, vilket är unikt för institutionen. I institutionens verksamhet ingår även Språkverkstaden och Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Vi har professurer med fyra olika inriktningar, en i svenska språket och en i nordiska språk samt två med särskild inriktning mot sociolingvistik respektive namnforskning. Forskning bedrivs inom ett stort antal deldiscipliner, till exempel elevspråk, dialektologi, filologi, grammatik, namnforskning, runologi, sociolingvistik, stilistik och svenska som andraspråk.

Institutionen för nordiska språk höstterminen 2018

pluggasvenska.nu

Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Vi vill integrera likavillkorstankarna i institutionens vardagsarbete och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan bedriva och förbättra detta arbete. Du kan du läsa mer om likavillkorsgruppen, institutionens likavillkorsplan och ärendegång.

Till dig som är student

Om du vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud.