Perspektiv på stockholmska

2016-11-16

Tisdag 22 november kl. 18 föreläser Jenny Öqvist om stockholmska vid Uppsala arkivcentrum. Fri entré.

I föreläsningen ges en översiktlig bild av stockholmskans
utveckling från det sena 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.
Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social
variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser.
Vad utmärker de olika sociala varianterna av stockholmska, och hur har
detta förändrats? Föreläsningen illustreras med exempel från
inspelningar med stockholmare födda 1862–1946.

Föreläsare: Jenny Öqvist är språkvetare och forskare vid
Institutet för språk och folkminnen.

Plats: Uppsala arkivcentrum, Von Kraemers allé 19. Föreläsningssalen, plan 3.