Disputation 12 november: Dialekt där den nästan inte finns

2016-10-26

Jannie Teinler disputerar på avhandlingen ”Dialekt där den nästan inte finns. En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område”. 

Fakultetsopponent är førsteamanuensis Rune Røsstad, universitet i Agder. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.

Varmt välkomna!

Ladda ner avhandlingen här