TID-kollokviet – Gustav Bockgård

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Gustav Bockgård
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Datasession om material från intervjuer med hemlösa kvinnor

Obs! Eftersom etiskt känsligt material presenteras kommer det endast att vara möjligt att delta i kollokviet på plats.