Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 (Tupprummet)
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Datasession. Endast deltagande på plats. Arbetsspråk engelska.