Högre seminarium: Klara Bertils

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Klara Bertils, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium