INSTÄLLT! TID-kollokviet: Workshop om forskningsanknytning i undervisningen

  • Datum: –17.00
  • Plats: 16-0043
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om forskningsanknytning i undervisningen – vad, hur och varför?

EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT, MEN VI HOPPAS ATT KUNNA GENOMFÖRA WORKSHOPPEN HT 2020 I STÄLLET. 

Vad innebär det att forskningsanknyta undervisning? Hur kan det gå till och varför ska man göra det? Dessa frågor behandlas under workshoppen, som tar upp hur ämnet har behandlats i rapporter och centrala dokument följt av några goda exempel och diskussioner om hur vårt kursutbud kan utvecklas. Alla är välkomna!

Workshoppen arrangeras av Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/