Program våren 2020

Sällskapets årsmöte äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl. 17.00 via videokonferensverktyget Zoom. Inget föredrag kommer att hållas i anslutning till mötet.

Inför hösten 2020

Endagskonferensen Tåtar och trådar: Ett symposium om fornnordisk kortprosa till minne av Jan Axelson som fick ställas in i mars pga. corona-epidemin kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten. 

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från extra årsmötet i februari 2020) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Alexandra Petrulevich
  • Vice sekreterare: vakant
  • Ledamöter: Phil Beier, Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Henrik Williams, Anne-Sofie Gräslund
  • Revisorer: Sofia Pereswetoff-Morath (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf