Senaste publikationer

De senaste publikationerna i DiVA


 • Strandberg, Svante

  Fiske i Östra Vingåker fordomdags

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 34-35, 2021.

 • Holmberg, Per; Gräslund, Bo; Sundqvist, Olof; Williams, Henrik

  The Rök Runestone and the End of the World

  Ingår i Futhark, s. 7-38, 2020.

  Open access
 • Håkansson, David

  ”Det är sällan att jag dricker kaffe”: Om utbrytningskonstruktionen från ett sydsvenskt perspektiv

  Ingår i HumaNetten, s. 147-161, 2020.

  Open access
 • Blensenius, Kristian; Klang, Per

  Tiden ur spel

  Ingår i Språktidningen, s. 38-43, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Sjöholm och Kärsa

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 38-40, 2020.

 • Åkerström, Hanna

  Läsordning i tidigvikingatida runristningar

  Ingår i Futhark, s. 39-134, 2020.

  Open access
 • Melander, Björn

  Recension av Marika Tandefelt (red.): Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1&2

  Ingår i Folkmålsstudier, s. 149-159, 2020.

 • Åkerström, Hanna

  Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Open access
 • Knirk, James E.; Lerche Nielsen, Michael; Williams, Henrik

  Futhark:: International Journal of Runic Studies 9–10 (2018–2019)

  2020.

  Open access
 • Idevall Hagren, Karin

  Nature, modernity, and diversity: Swedish national identity in a touring association’s yearbooks 1886–2013

  Ingår i National Identities, 2020.

  Open access
 • Ganuza, Natalia; Karlander, David; Salö, Linus

  A weave of symbolic violence: dominance and complicity in sociolinguistic research on multilingualism

  Ingår i Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, s. 451-473, 2020.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra; Backman, Agnieszka; Adams, Jonathan

  Medieval Macrospace Through GIS: The Norse World Project Approach

  Ingår i Cartographic Journal, s. 18-27, 2020.

  Open access
 • Schwarz, Sarah; Smitterberg, Erik

  "If anyone would have told me, I would not have believed it": Using corpora to question assumptions about spoken vs. written grammar in EFL grammars and other normative works

  Ingår i Voices Past and Present - Studies of Involved, Speech-related and Spoken Texts, s. 284-300, 2020.

 • Ganuza, Natalia; Hyltenstam, Kenneth

  Modersmålsundervisningens framväxt och utveckling

  Ingår i Modersmål, minoriteter och mångfald, s. 37-78, 2020.

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina

  Kritiskt språkmedveten undervisning

  Ingår i Modersmål, minoriteter och mångfald, s. 171-198, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Vingra och Svånö

  Ingår i Namn och namnvård, s. 189-196, 2020.

 • Orrbén, Sofia

  Brottmålsdomen som genre: Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar

  Ingår i Sakprosa, s. 1-39, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Till minne av Erik Östdal Gustavsson

  Ingår i Katrineholms-Kuriren 4 dec. 2020, 2020.

 • Dalberg, Tobias; Zachiu, Martina; Shahsavar, Negin; Eriksson, Kristina et al.

  Samstämmighet i läsbedömning: Statistisk analys vid bedömning av ett nationellt läsförståelseprov

  2020.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  Med ortnamnsvarianten i centrum: presentation av ett teoretiskt och metodologiskt verktyg för att analysera namn i skrift

  Ingår i Meijerbergs arkiv for svensk ordforskning, s. 291-398, 2020.

 • Kretzschmar, Jr., William A.; Petrulevich, Alexandra

  GIS for language study

  Ingår i Routledge International Handbook of Research Methods in Digital Humanities, s. 218-236, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Namnen Hedgölet och Råd i Österåker

  Ingår i Österåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 30-33, 2020.

 • Aktürk-Drake, Memet

  Sweden as a unique laboratory for contact between Germanic languages and Turkish as a minority language

  Ingår i Linguistic Minorities in Europe Online, 2020.

 • Stroh-Wollin, Ulla

  Hinn and hinn: Early Icelandic as the clue to the history and etymology of two Old Scandinavian words

  Ingår i Nordic Journal of Linguistics, s. 205-228, 2020.

  Open access
 • McElwee, Johanna

  The Swedish Translations of Catharine Maria Sedgwick's Works: A Correction

  Ingår i Notes and Queries, s. 104-106, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Sockennamnen Finnekumla och Fänneslunda

  Ingår i Västgötalitteratur. Tidskrift utgiven av Föreningen för västgötalitteratur, s. 19-23, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Något om ortnamn i Varnhemstrakten

  Ingår i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2019-2020, s. 39-51, 2020.

 • Fridell, Staffan

  Omtolkning av ortnamn genom felläsning

  Ingår i Namn i skrift, s. 73-78, 2020.

 • Mårtensson, Lasse

  Rec. av Carlquist, Erik, Hogg, Peter C. & Alvered, Zeth: Erikskrönikan. En medeltida krönika i nusvensk version (2019).

  Ingår i Språk och stil, s. 265-269, 2020.

  Open access
 • Ohlsson, Maria

  Rec. av Lundquist, Lita: Humorsocialisering. Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? (2020).

  Ingår i Språk och stil, s. 272-276, 2020.

  Open access
 • Bendegard, Saga

  Rec. av Svahn, Elin & Meister, Lova (red.): Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande (2020).

  Ingår i Språk och stil, s. 290-293, 2020.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði; Mårtensson, Lasse

  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 71/2020

  2020.

  Open access
 • Williams, Henrik

  Jan Axelson in memoriam

  Ingår i Scripta Islandica, s. 5-8, 2020.

  Open access
 • Nyström, Staffan; Wahlberg, Mats; Strandberg, Svante

  Namn och namnvård: Vänskrift till

  2020.

  Open access
 • Melander, Björn; Bockgård, Gustav; Henricson, Sofie; Håkansson, David

  Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 30, 2020

  2020.

  Open access
 • Leibring, Katharina

  Julbonden och Elvis: Namn på tjurar och oxar förr och nu

  Ingår i Nötkreatur i Sverige., s. 101-122, 2020.

 • Hansen, Lise Horneman

  När 30 blir 12. Vad är egentligen svårt i danskt uttal för svenskspråkiga?: Ett experiment med svenskspråkigas igenkänning av ord med danskt uttal.

  Ingår i Språkdidaktik i praktiken., s. 91-122, 2020.

  Open access
 • Falk, Erik

  Språkdidaktisk läroboksanalys för ämneslärautbildningen i svenska

  Ingår i Språkdidaktik i praktiken, s. 123-140, 2020.

  Open access
 • Falk, Erik

  Lars Kaggs personalia: Ett exempel på stormaktstidens begravningsretorik

  Ingår i Riksmarsken Lars Kagg, s. 63-77, 2020.

 • Aktürk Drake, Memet

  Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Ingår i Lisetten, s. 12-14, 2020.

 • Carlsson, Tommy; Melander Marttala, Ulla; Mattsson, Elisabet

  Being involved in research as a collaborator with experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative study

  Ingår i Research involvement and engagement, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Staffan Nyström - hemma i Sörmland och ute i världen

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 7-13, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Fänjan, Knotorp och Mjugg: Tre ortnamn i KIla socken

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 85-96, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Flassbro och Flassholmen

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 97-101, 2020.

 • Hedberg, Johan

  Konsten att namnge ett sjukhus

  Ingår i HembYgden i Medelpad och Ångermanland, s. 20-22, 2020.

 • Fridell, Staffan

  Adis

  Ingår i Studia Anthroponymica Scandinavica, s. 201-203, 2020.

 • Håkansson, David

  Recension: Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till inhemsk konstruktion

  Ingår i Arkiv för nordisk filologi, s. 145-152, 2020.

 • Leibring, Katharina

  Namnet Annette i Sverige

  Ingår i Namn och namnvård, s. 85-88, 2020.

  Open access
 • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas

  Funktionell textanalys

  2019.

 • Strandberg, Svante

  Kvarngölet och Gölen

  Ingår i Vårt Östra Vingåker: årsskrift, s. 11 11-14 14, 2019.