Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer. Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Verksamheten organiseras genom ett samarbete mellan Språkvetenskapliga fakulteten och Fakulten för utbildningsvetenskaper och leds av Anna LindströmAnn-Carita Evaldsson och Helen Melander Bowden.

Vi träffas varje måndag 11:15–12. Den här terminen har vi bokat större rum så att vi kan upprätthålla fysisk distans. Jämna veckor samlas vi i Blåsenhus rum 14:340 (aka Tupprummet) och då är arbetsspråket engelska. Udda veckor samlas vi i Engelska Parken och då är arbetsspråket svenska. Den som lägger fram data avgör om det är lämpligt att även ha deltagande via zoom.

Program, lokal och format (bara på plats eller på plats och via zoom) annonseras i institutionens kalendarium. Mejla Anna Lindström om du är intresserad av att delta i labbet.

Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till samtalslabbets e-postlista.