Department of Scandinavian Languages

E-postadresser:

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se

studievagledningen@nordiska.uu.se
Telefonnummer till studievägledningen: 471 1276

Behörighetsgivande utbildning i svenska:
behorighetsgivande@nordiska.uu.se

Swedish for Academics:
swedish@nordiska.uu.se

Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se

Administratör för Basic Swedish, Swedish for Academics, Behörighetsgivande utbildningar och Tisus: Malin Hänström 471 1292

Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Simon Karlin Björk 471 3404

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Professor Margareta Svahn

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsvägen 3L,
Postal address: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 1271
E-mail: info@nordiska.uu.se

Head of department:

Deputy head of department:

Assistant head of department:

Director of studies first cycle:

Director of studies third cycle:

Course administration:

Financial administration:

University directory administration:

Human resource administration:

Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Projektledare: Stina Laursen, 018-471 37 29

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address: Box 527, 75120 Uppsala

Språkverkstaden

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postal address: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 1288
E-mail: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Director:

Course administration: